Η CertiGroup

ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του '23

με σκοπό αρχικά την παροχή εκπαίδευσης προς απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων SHRM-CP και SHRM-SCP στην Ελλάδα και Κύπρο.

Create anything you want using box elements.
Apply for your dream job today with Essentials.

Meet Essentials. A new revolution in WordPress industry.

Η επαγγελματική πιστοποίηση αυτή απευθύνεται στα στελέχη του HR και προαπαιτείτε η τριετής τουλάχιστον σχετική εμπειρία προκειμένου αφού εκπαιδευτεί σε 10-15 4ωρες απογευματινές συνεδρίες και αφομοιώσει τα σχετικά εγχειρίδια, να δώσει τις ηλεκτρονικές εξετάσεις που διενεργούνται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο. Είναι ένα ευχάριστο ταξίδι γνώσης, αυτοπεποίθησης, σφυρηλάτησης υψηλού επαγγελματικού προφίλ και εντέλει επιβράβευσης. Το επόμενο γκρουπ θα ξεκινήσει τον προσεχή Μάρτιο.

Made with Love in France

Create beautiful sites with Essentials.

Customize everything you want, switch elements on the go using Essentials theme.

Unlimited possibilities
Get premium support
Free weekly reports
Worldwide shipping

Combine seamlessly fitting layouts

We strongly believe that everyone should own stunning website!

Combine seamlessly fitting layouts, customize everything you want, switch components on the go using Essentials theme.

Demo

Discover all available features in Essentials theme.

Acquire

Purchase Essentials WordPress theme.

Build

Create your own website with Essentials theme.

Publish

Make your online website available for everyone.

Engage

Engage your visitors to start buying your products.

Earn

Earn stable income thanks to Essentials theme!

Essentials New WordPress Theme is Now Available.

Over 9 million digital products by a global community.